Vertalingen

 • Beëdigde vertalingen: (o.a.: geboortecertificaten, huwelijksaktes, uittreksels uit de basisadministratie, echtscheidingsaktes, verblijfsdocumenten, getuigschriften, verklaringen);
 • Notariële vertalingen en tolken: (o.a.: oprichtingsstatuten, machtigingen, hypotheekaktes, aktes van verdeling)
 • Juridische vertalingen: (vonnissen, gedingstukken)
 • Vertalingen van zakelijke correspondentie en documenten: (o.a. contracten, uittreksels, offertes, licenties, vergunningen, transportdocumenten)
 • Technische vertalingen: (o.a.: brochures, presentaties, productinformatie)
 • Vertalingen van opleidingsmateriaal
 • Lokalisatie van uw website
 • Apostille door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Sofia, Bulgarije
 • Apostille door de Dienst Legalisatie in Brussel
 • Tolken voor bedrijven en particulieren bij zakelijke gelegenheden
  Redactie en correctiewerk
 • Copywriting
 • Taaltrainingen

De vertalingen worden geleverd zoals u dat wenst (per e-mail of post).

а

Apostille

Een apostille is een verklaring van “echtheid” geplaatst op het document dat u heeft gekregen van een overheidsinstantie. Voor gebruik in het buitenland heeft u vaak een uittreksel nodig met apostille. In België wordt een apostille op Belgische documenten door de Dienst Legalisatie geplaatst, adres : Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel, van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 15u30.  In Bulgarije bijvoorbeeld kan een apostille geplaatst worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken  . De vertaler heeft bij een beëdigde vertaling ook de plicht de apostille te vertalen, deze is dan onderdeel van het document. Voor meer informatie over de apostille:

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/75

http://www.diplomatie.be/nl/services/countrylistlegalisations.asp

б

Legalisering van buitenlandse documenten in België

Buitenlandse documenten zijn in België niet automatisch rechtsgeldig. Door legalisatie van buitenlandse documenten weten de Belgische autoriteiten dat het document geldig is. De Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland zijn belast met de legalisatie van buitenlandse documenten voor gebruik in België. Hier leest u waarop u moet letten bij legalisatie van buitenlandse documenten:

http://www.minbuza.nl/nl/reizenlanden/welkom/legalisatie_documenten

в

Gewaarmerkte kopie

Dit is een kopie van een origineel document gemaakt bij de notaris of gemeente met een waarmerking door de notaris of gemeente van echtheid. De instantie geeft aan het document gezien te hebben en bevestigt dat dit een echte kopie is van het origineel. Gewaarmerkte kopieën worden vaak gebruikt bij beëdigde vertalingen, gezien de vertaling dan niet vast zit aan het document maar aan de gewaarmerkte kopie. Gewaarmerkte kopieën worden net als originele documenten geaccepteerd door de instanties.

г

Een beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd door een vertaler die ingeschreven is bij de rechtbank van eerste aanleg. Concreet gesproken, plaatst de vertaler zijn handtekening en naamstempel op de vertaling. Hij geeft hiermee aan dat de tekst een waarheidsgetrouwe vertaling is en verleent ze een officieel karakter.

U kunt bij mij terecht voor beëdigde vertalingen van al uw officiële documenten:

 • rijbewijs
 • geboortecertificaat
 • huwelijksakte
 • contracten
 • enz.

Er zijn veel vragen en onduidelijkheden over een beëdigde vertaling en alle documenten eromheen. Dit was de aanleiding voor mij om als beëdigd vertaler Nederlands – Bulgaars– Russisch procedures uit te leggen en onduidelijkheden weg te nemen. Niet voor alle vertalingen heb je een beëdiging nodig. Beëdigde vertalers zijn niet per definitie beter in het vertalen, maar het register beëdigde tolken en vertalers hanteert wel strenge toelatingseisen. Een beëdiging en inschrijving in dit register kan dus wel als een soort van keurmerk gezien worden.

In vele situaties heeft u wel een beëdigde vertaling nodig, dit is vooral voor instanties en overheden een must. Als u uw buitenlandse partner naar België wilt halen, vraagt bijvoorbeeld de Dienst Migratie al om verschillende documenten (zoals geboorteakte, verklaring ongehuwd zijn, echtscheidingakte, etc. ). Deze moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler. In het buitenland beëdigde vertalingen worden in België vaak niet geaccepteerd. Nu zijn er wel een aantal aandachtspunten waar u op moet letten als u een beëdigde vertaling wilt laten maken.

1. Informeer welke documenten u voor uw procedure nodig heeft en vraag goed na waar deze documenten moeten aan voldoen. Verkeerde documenten vertalen die bijvoorbeeld onnodig zijn is zonde van het geld.

2. Zorg dat de documenten goed in orde zijn met correct gespelde namen en goede data. Let op dat het document is voorzien van een apostille.

3. Maak indien gewenst een gewaarmerkte kopie, zodat de vertaling daaraan gehecht kan worden i.p.v. aan het origineel.

4. Maak goede afspraken met de vertaler, denk hierbij bijvoorbeeld aan de prijs. Op internet ziet u vaak ongelofelijk lage prijzen voor een vertaling maar daar komt vervolgens een flink bedrag bovenop voor beëdiging en andere kosten zoals spoedtoeslag. Spreek vooraf een prijs af voor de beëdigde vertaling, inclusief alle bijkomende kosten.

5. Vraag het vertaalbureau gerust om advies, zij hebben veel verstand van dit soort zaken. Als u het prettig vindt, bel op, zo kunt u horen wie uw documenten vertaald. Het is een kwestie van vertrouwen en vertrouwt u het niet, contacteer een ander vertaalbureau.

6. U kunt uw documenten natuurlijk zelf naar de vertaler brengen, maar u kunt uw vertaling ook (aangetekend) opsturen. Zo kunt u gebruik maken van een vertaler naar keuze aan de andere kant van België zonder probleem.

7. Retour sturen kan ook aangetekend, de vertaler rekent hier normaal gesproken extra kosten voor. Wij rekenen alleen de 7 euro onkosten die de aangetekende zending kost.

д

Legalisering van de vertaling

Soms is het nodig om de vertaling te laten legaliseren. Dit kan bij de rechtbank waar de beëdigd vertaler staat ingeschreven. De rechtbank plaatst een stempel op de vertaling en verklaard daarmee dat de vertaler beëdigd is en ingeschreven is bij de rechtbank.

е

Waardering van Diploma’s

Hebt u in het buitenland een opleiding gevolgd en wilt u weten waarmee u het behaalde diploma in Nederland kunt vergelijken? Of wilt u na een opleiding in het buitenland in België werken of verder studeren? Werkgevers en onderwijsinstellingen vragen vaak naar het niveau van uw buitenlandse opleiding.

In België kan u uw buitenlandse diploma laten  waarderen bij:

http://www.ond.vlaanderen.be/naric/

Aan het laten waarderen van uw buitenlandse diploma zijn kosten verbonden. Deze kosten worden in sommige gemeentes vergoed door de gemeente als onderdeel van de inburgering. Vraag je contactpersoon bij de gemeente naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u altijd bij mij terecht met uw vragen.

Contact

Beëdigd tolk-vertaler
Bulgaars, Russisch, Nederlands.
Vertaalbureau Iliana Markova

Soenenspark 17
9051 Gent (België)

Mobiel: +32 (0) 472 810 333
Fax: +32 (0) 9 220 93 14

Email: vertaler-bulgaars@telenet.be
http://www.vertaler-bulgaars.com/

BTW BE 877.807.042
Rekening: BE67 068 24359 24 87
BIC: GKCCBEBB

lees meer